Podręcznik równość szans

podręcznik równość szans

podręcznik równość szans · Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. PDF 2,23 MB. Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), ...

Niniejszy poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”, przybliża ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i działaniach finansowanych z tych funduszy. Jest on skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych

„Podręcznik trenerski Zarządzanie Firmą Równych Szans”, EQUAL, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008. Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące niniejszej publikacji należy kierować pod adresem wydawcy: Fundacja Feminoteka ul. Warecka 8/91, 00-040 Warszawa tel., faks: 022/ 826 83 05 www.feminoteka.pl, e-mail: [email protected]

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Równość tę określić można jako trwałą sytuację, w której zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają stworzone warunki umożliwiające im rozwój w obszarze osobistym i zawodowym oraz dokonywanie takich wyborów życiowych, które wynikają z ich osobistych potrzeb, aspiracji czy talentów” /

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na …

I.6.2 Równość szans i niedyskryminacja ..... 15 I.6.3 Równouprawnienie płci..................................................................................................... 16 I.6.4 Wkład projektów w realizację kwestii przekrojowych ...................................................... 16

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na …

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, ...

„Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

podręcznik równości szans ⭐ LINK ✅ podręcznik równości szans

Read more about podręcznik równości szans.

mochaanaliz.ru
autodrive57.ru
razborkann.ru
upr-juzhnoportovaja.ru
freemp3s.ru
govnomotoservice.ru

Comments:
Guest
The prevailing attitude these days seems to be if you don't finish first, you're last.
Guest

The easiest way to find something you've lost is to buy a replacement.

Guest
Happiness is a way station between too much and too little.
Calendar
MoTuWeThFrStSu